Nová přihláška                                 Seznam přihlášených

Přihlašovací formulář bude dostupný do neděle 13. května (včetně). Poté přihlášení k závodu možné (za zvýšené startovné) již pouze na místě startu v čase prezentace.